La 35a PSI

15-a de aprilo 2019 ĝis 22-a de aprilo 2019
Hochspeyer

Hochspeyer

Por respondi diversajn demandojn al la PSI-teamo sekvas kelkaj faktoj pri la 35a PSI en Hochspeyer: (stato: 26-a de januaro 2019)

Sed ne forgesu: ju pli frue vi aliĝos kaj antaŭpagos, des pli granda estas la probablo, ke ni ankoraŭ havas liberajn litojn aŭ ĉambrojn por vi.

La Printempa Semajno Internacia estas granda internacia renkontiĝo por la tuta familio. Ĝi okazas ĉiujare dum unu semajno ĉirkaŭ pasko ie en Germanio. Por la 35a PSI ni atendas pli ol 100 partoprenantojn el pli ol 10 landoj, el kiuj minimume kvarono estos infanoj aŭ junuloj.

PSI estas precipe familia seminario. La programo celas kontentigi samrajte plenkreskulojn, junulojn kaj infanojn. Sed tio ne ekskluzivas unuopulojn, ĉiu estas bonvena.

Familioj

Okazas apartaj programeroj por infanoj laŭ aĝo kaj lingvokono. Kaj komencantoj kaj fluaj parolantoj havos sian programon. Gepatroj do havas bonan okazon trankvile partopreni siajn programerojn sen infanoj - aŭ kun la infanoj, se ili preferas.

Junuloj

Samtempe kaj samloke kun PSI okazas Printempa Lernejo Internacia. Ĝi estas speciala aranĝo por gejunuloj inter 10 kaj 16 jaroj, kiuj almenaŭ iomete parolas la internacian lingvon. Por ili okazas apartaj kursoj pri kaj en Esperanto. Ili loĝas en komunaj ĉambroj kaj lernas, ludas kaj festas kune.

Komencantoj

Se vi aŭ via partnero aŭ ambaŭ estas komencanto(j) aŭ neparolanto(j), ne timu. Vi estas bonvenaj! Ni aranĝas kursojn por komencantoj kaj progresintoj. Sed ankaŭ aliaj programeroj konsideras la komencantojn.

Loko

Gastejo

La PSI-ejo situas meze en la naturparko «Palatinata arbaro». Ĝi estas moderna kaj rulseĝtaŭga konstruaĵo kun komfortaj ĉambroj kaj helaj salonoj.

Naturpark-Jugendherberge
Trippstadter Str. 150
67691 Hochspeyer
www.diejugendherbergen.de

Por alveno per publikaj trafikiloj uzu la trajnon al Hochspeyer. De tie vi atingas la junulargastejon per la buslinio 135 aŭ per ĉirkaŭ 25 minutoj da piedvojo. La plej proksimaj flughavenoj estas Saarbrücken kaj Frankfurt, de kie veturas ankaŭ trajnoj.

Se vi veturas aŭte, uzu la aŭtoŝoseon A6 kaj forlasu ĝin ĉe la elirejo Enkenbach-Alsenborn.

Bildo © Awilms (cc-by-sa)

Hochspeyer

Hochspeyer situas en sudokcidenta germanio, ĉe la norda rando de la Palatinata arbaro en la biosfera rezervejo «Palatinata arbaro – Vosges du Nord». Ĝi estas ŝtata agnoskita turisma loko kaj havas ĉirkaŭ kvin mil enloĝantojn.

Taga programo

La taga programo ĉiutage ekas post la matenmanĝo kaj ofertas du sesiojn da diversaj prelegoj. Niaj partoprenantoj prezentas aferojn de la propra hobio ĝis gravaj politikaj diskutoj. Viaj prelegproponoj estas bonvenaj.

Por komencantoj kaj progresemuloj ni ofertas esperanto kursojn. Unu por kompletaj komencantoj, alia kun lingvoekzercoj kaj plibonigoj, plie eble ankaŭ konversacia rondo.

Infana Programo

Ni ofertas dum la tuta semajno diversspecan programon por la infanoj. Ni komune lernos, manverketos kaj ludos interne kaj ekstere – kaj kompreneble denove okazas granda paska ovoserĉado!

Mazi

Mazi estas taŭga ĉiutaga kurso por junaj lernantoj, ni spektante la lecionojn de la Mazi-filmo kaj lude lernas Esperanton.

Manlaboro

Paskaj kaj printempaj manlaboroj por infanoj kaj plenkreskuloj. Ni kolorigas, ornamas, plektas belajn kaj utilajn objektojn el diversaj materialoj.

Piĵamaj rakontoj

Ĉiuvespere la infanoj povas atendi travivendan rakontadon de fabeloj, la «piĵamajn rakontojn» kun la grandioza Nicky! Ŝi amuze, malenuige kaj humore voĉlegos malnovajn kaj novajn fabelojn el la tuta mondo.

Junulara Programo

Por niaj partoprenantoj inter 14 - 20 jarojn ni havas apartan programon kun i.a. kaosludo, tuniroj kaj granda 3D kineo. Plenkreskuloj bonvenas.

Kaosludo

Tradicia kaosa ludo kie ni serĉas indikojn en la tuta domo. Kunporto komfortajn ŝuojn.

Turniro

Ni eltrovas kiu estas la plej vigla tablotenisludanto. Kunportu rakedon kaj estu sportema.

3D Kinejo

Spektu freŝe subtekstigitajn filmojn en la profesia PSI-kinejo. Kun 2 ĝis 4 dimensioj.

Ekskursoj

Ni ĉiam dum PSI vizitas la ĉirkaŭaĵon. La ekskursoj kutime okazas posttagmeze.

Vespera Programo

Post la prelegoj kaj ekskursoj de la tago estas tempo por ripozi. Vespere ni faras tion spektante artistojn, kaj ludojn sursceneje.

Kostoj

ĉambro plurlita dulita unulita
0 - 2j 0 € 0 €
3 - 5j 160 € 160 €
6 - 12j 200 € 250 €
13 - 26j 260 € 330 € 450
pli ol 26j 350 € 390 € 450
unutaga partopreno sen manĝo: 10 €

krompagoj por malfruaj aliĝoj/antaŭpagoj:
ekde 1-a de februaro 2019: 10 € p.P.
ekde 1-a de marto 2019: 20 € p.P.

partatempa partopreno:
Ni kalkulas la plentempan kotizon dividita per 6 oble la tranoktoj

ne-membroj de GEA/GEJ:
Loĝantoj de Germanio, kiuj ne estas membroj de GEA/GEJ, pagas 25 € pli.

En Hochspeyer ni nur ofertas luksajn ĉambrojn (kun duŝo kaj necesejo). La kotizo inkluzivas loĝadon, 3 manĝojn tage kaj endoman pro­gra­mon. Ekskursoj estas surloke aparte pagendaj. Materialon por man­laboroj oni pagas laŭ uzita kvanto surloke.

Via aliĝo ekvalidas nur per antaŭpago de minimume 50% por ĉiu persono. Ĝi estas parto de la kotizo. La resto de la kotizoj devas esti pagita plej malfrue ĝis 1-a de aprilo 2019 (eniro de la antaŭpago sur la kontoj de UEA/GEA) aŭ kontanta je la komenco de PSI.

La antaŭpago respektive la tutaj jam pagitaj kostoj minus 10€ estos repagata nur post ĝustatempa malaliĝo antaŭ la 31-a de januaro 2019. Post tiu dato ni nur povas repagi la tutajn jam pagitajn kostojn minus 20€, se ni aŭ la junulargastejo sukcesos okupi via(j)n ĉambro(j)n aŭ lito(j)n kun aliaj gastoj, alikaze ni nur povas repagi la jam pagitajn kostojn minus la antaŭpagon de 50 % de la tutaj kostoj. En la kazo de malsano kaj simile ni kutime repagos la plenajn jam pagitajn kostojn.


Por partoprenantoj el nepagipovaj landoj laŭ niaj financaj ebloj kaj eventuala programkontribuo. Bonvolu priskribi vian eblan kontribuon al la programo. Oficialajn invitleterojn ni sendos nur post interkonsento.

bankkonto:
IBAN: DE 84 5085 1952 0040 1146 05
BIC-Kodo: HELADEF1ERB
UEA kodo:
psin-m
eblas pagi per kreditkarto, vidu paĝaron de UEA.
nepre ĝiru kun titolo: «PSI 2019» + [Antaŭpago/Kotizo] + VIA NOMO

Aliĝi

Nova Persono

Persone
Loĝado
Manĝo kaj Permesoj

Ĝeneralaj Informoj

Antaŭpago

Ni ŝanĝis la antaŭpago-sistemon de PSI.

Post via aliĝo, sed verŝajne ne antaŭ komence de 2019 ni sendos al vi fakturon kaj anoncos la sumon, kiun vi devas antaŭpagi (50% de la tutaj kostoj). Via aliĝo estas konfirmita kiam vi pagis tiun sumon kaj ĝi alvenis sur la konto de GEA.

Pliajn informojn pri ĉi-tiuj ŝanĝoj vi povas legi supre ĉe kostoj.

Rimarkoj / Komentoj
Pagdevige aliĝi

Post kiam vi klakas «aliĝi» vi tuj ricevas konfirman mesaĝon kun pliaj informoj.

Ne hezitu kontakti nin, se vi havas demandojn.