La 36a PSI

6-a de aprilo 2020 ĝis 13-a de aprilo 2020
Wittenberg

Wittenberg
Bildo © Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg / WittenbergKultur e.V.

La Printempa Semajno Internacia estas granda internacia renkontiĝo por la tuta familio. Ĝi okazas ĉiujare dum unu semajno ĉirkaŭ pasko ie en Germanio. Por la 36a PSI ni atendas ĉirkaŭ 100 partoprenantojn el ĉirkaŭ 10 landoj, kiuj konsistas precipe el familioj kun infanoj kaj junuloj.

PSI estas precipe familia seminario. La programo celas kontentigi samrajte plenkreskulojn, junulojn kaj infanojn. Sed tio ne ekskluzivas unuopulojn, ĉiu estas bonvena.

Ovoserĉado

Familioj

Okazas apartaj programeroj por infanoj laŭ aĝo kaj lingvokono. Kaj komencantoj kaj fluaj parolantoj havos sian programon. Gepatroj do havas bonan okazon trankvile partopreni siajn programerojn sen infanoj - aŭ kun la infanoj, se ili preferas.

Junuloj ludante

Junuloj

Samtempe kaj samloke kun PSI okazas Printempa Lernejo Internacia. Ĝi estas speciala aranĝo por gejunuloj inter 10 kaj 16 jaroj, kiuj almenaŭ iomete parolas la internacian lingvon. Por ili okazas apartaj kursoj pri kaj en Esperanto. Ili loĝas en komunaj ĉambroj kaj lernas, ludas kaj festas kune.

Knabino en Esperanto-kurso

Komencantoj

Se vi aŭ via partnero aŭ ambaŭ estas komencanto(j) aŭ neparolanto(j), ne timu. Vi estas bonvenaj! Ni aranĝas kursojn por komencantoj kaj progresintoj. Sed ankaŭ aliaj programeroj konsideras la komencantojn.

Loko

Junulargastejo Wittenberg de ekstere
Sidangulo en la junulargastejo en Wittenberg

Gastejo

La junulargastejo Wittenberg estas parto de kastelkonstruao kaj ofertas modernan atmosferon en historiaj muroj. For de la strata bruo, sed tamen en la koro de la historia malnovurbo, la junulargastejo estas la ideala elirpunkto por esplori Wittenberg piede.

Jugendherberge Wittenberg
Schlossstr. 14/15
06886 Lutherstadt Wittenberg
wittenberg.jugendherberge.de

La junulargastejo havas 2- ĝis 6-litaj kaj 5 senbarierajn ĉambrojn, ĉiuj havas necesejon kaj duŝon. Multaj ĉambroj kaj ĉiuj gravaj partoj de la domo estas senbariere atingeblaj.

Wittenberg havas du stacidomojn. La stacidomo «Altstadt» estas 7 minutojn for de la junulargastejo piede, de la ĉefstacidomo vi povas preni busliniojn 300 aŭ 301 ĝis la stacioj «Marktplatz» aŭ «Amtsgericht».

Se vi veturas aŭte, la junulargastejo estas facile trovebla per navigilo.

Historia urbocentro de Wittenberg Bildo © Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg / WittenbergKultur e.V.

Wittenberg

Wittenberg situas apud la rivero Elbo. La 31an de oktobro 1517 Martin Luther alnajlis sian naŭdek kvin tezojn al la pordego de la centra preĝejo de Wittenberg, lia protesto kontraŭ la korupteco en la katolika eklezio. En 1996 UNESKO registris la lokojn de Lutera agado en Eisleben kaj Wittenberg en la listo de monda heredaĵo.

Taga programo

La taga programo ĉiutage ekas post la matenmanĝo kaj ofertas du sesiojn da diversaj prelegoj. Niaj partoprenantoj prezentas aferojn de la propra hobio ĝis gravaj politikaj diskutoj. Viaj prelegproponoj estas bonvenaj.

Por komencantoj kaj progresemuloj ni ofertas esperanto kursojn. Unu por kompletaj komencantoj, alia kun lingvoekzercoj kaj plibonigoj, plie eble ankaŭ konversacia rondo.

Infana programo

Ni ofertas dum la tuta semajno diversspecan programon por la infanoj. Ni komune lernos, manverketos kaj ludos interne kaj ekstere – kaj kompreneble denove okazas granda paska ovoserĉado!

Nicky instruad dum mazi-horo

Mazi

Mazi estas taŭga ĉiutaga kurso por junaj lernantoj, ni spektante la lecionojn de la Mazi-filmo kaj lude lernas Esperanton.

Manlaboro kun infanoj

Manlaboro

Paskaj kaj printempaj manlaboroj por infanoj kaj plenkreskuloj. Ni kolorigas, ornamas, plektas belajn kaj utilajn objektojn el diversaj materialoj.

Nicky rakontas piĵaman rakonton

Piĵamaj rakontoj

Ĉiuvespere la infanoj povas atendi travivendan rakontadon de fabeloj, la «piĵamajn rakontojn» kun la grandioza Nicky! Ŝi amuze, malenuige kaj humore voĉlegos malnovajn kaj novajn fabelojn el la tuta mondo.

Ekskursoj

Ni ĉiam dum PSI vizitas la ĉirkaŭaĵon. La ekskursoj kutime okazas posttagmeze.

Vespera programo

Post la prelegoj kaj ekskursoj de la tago estas tempo por ripozi. Vespere ni faras tion spektante artistojn, kaj ludojn sursceneje.

Kostoj

ĉambro plurlita dulita unulita
0 - 2j 0 € 0 €
3 - 5j 160 € 180 €
6 - 12j 200 € 260 €
13 - 26j 260 € 350 € 480 €
pli ol 26j 360 € 420 € 480 €
unutaga partopreno sen manĝo: 10 €

krompagoj por malfruaj aliĝoj/antaŭpagoj:
ekde 5-a de januaro 2020: 10 € p.P.
ekde 1-a de februaro 2020: 15 € p.P.
ekde 1-a de marto 2020: 20 € p.P.

partatempa partopreno:
Ni kalkulas la plentempan kotizon dividita per 6 oble la tranoktoj

ne-membroj de GEA/GEJ:
Loĝantoj de Germanio, kiuj ne estas membroj de GEA/GEJ, pagas 25 € pli.

En Wittenberg ni nur ofertas luksajn ĉambrojn (kun duŝo kaj necesejo). La kotizo inkluzivas loĝadon, 3 manĝojn tage kaj endoman pro­gra­mon. Ekskursoj estas surloke aparte pagendaj. Materialon por man­laboroj oni pagas laŭ uzita kvanto surloke.

Via aliĝo ekvalidas nur per antaŭpago de minimume 50% por ĉiu persono. Ĝi estas parto de la kotizo. La resto de la kotizoj devas esti pagita plej malfrue ĝis 22-a de marto 2020 (eniro de la antaŭpago sur la kontoj de UEA/GEA) aŭ kontanta je la komenco de PSI.

La antaŭpago respektive la tutaj jam pagitaj kostoj minus 10€ estos repagata nur post ĝustatempa malaliĝo antaŭ la 31-a de januaro 2020. Post tiu dato ni nur povas repagi la tutajn jam pagitajn kostojn minus 20€, se ni aŭ la junulargastejo sukcesos okupi via(j)n ĉambro(j)n aŭ lito(j)n kun aliaj gastoj, alikaze ni nur povas repagi la jam pagitajn kostojn minus la antaŭpagon de 50 % de la tutaj kostoj. En la kazo de malsano kaj simile ni kutime repagos la plenajn jam pagitajn kostojn.


Por partoprenantoj el nepagipovaj landoj laŭ niaj financaj ebloj kaj eventuala programkontribuo. Bonvolu priskribi vian eblan kontribuon al la programo. Oficialajn invitleterojn ni sendos nur post interkonsento. Se vi volas pagi per PayPal, bonvolu kontakti nin.

bankkonto:
IBAN: DE 84 5085 1952 0040 1146 05
BIC-Kodo: HELADEF1ERB
UEA kodo:
psin-m
eblas pagi per kreditkarto, vidu paĝaron de UEA.
nepre ĝiru kun titolo: «PSI 2020» + [Antaŭpago/Kotizo] + VIA NOMO

Aliĝi

Nova Persono

Persone
Loĝado
Manĝo kaj Permesoj

Ĝeneralaj Informoj

Antaŭpago

Post via aliĝo, plej malfrue kelkajn semajnojn poste ni sendos al vi fakturon kaj anoncos la sumon, kiun vi devas antaŭpagi (50% de la tutaj kostoj). Via aliĝo estas konfirmita kiam vi pagis tiun sumon kaj ĝi alvenis sur la konto de GEA.

Pliajn informojn pri la antaŭpago vi povas legi supre ĉe kostoj.

Rimarkoj / Komentoj
Pagdevige aliĝi

Post kiam vi klakas «aliĝi» vi tuj ricevas konfirman mesaĝon kun pliaj informoj. Via aliĝo nur estas sukcesa se vi ricevis tiun mesaĝon.

Ne hezitu kontakti nin, se vi havas demandojn.